In onze praktijk komen veel mensen met chronische klachten. Deze chronische aandoeningen zijn vaak een gevolg van complexen ziekten. Complex wil hier zeggen veroorzaakt door meerdere oorzaken. Omdat de klachten  meerdere oorzaken hebben is de behandeling opgebouwd  uit meerdere onderdelen. Deze behandelings-onderdelen kunnen bestaan uit leefstijl adviezen bijvoorbeeld een dieet, acupunctuur, voedingssupplementen en homeopathie.
Elke behandeling  wordt individueel op de patiënt afgestemd. Tijdens de behandeling worden mogelijke oorzaken en gevolgen besproken. Deze inzichten zijn belangrijk om zelf, bewuste keuzen te maken om het zelfherstellende vermogen te ondersteunen.

Integrale behandelings-methode :

Volgens de integrale behandelings-methode zijn  de arts/ adviseur en de patiënt gelijkwaardig. Er wordt een afweging gemaakt van alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor een wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Daarbij wordt gekeken naar effectiviteit en bewijs van veiligheid. In onze praktijk betekent dit dat naast reguliere diagnostiek [anamnese en lichamelijk onderzoek] gebruik wordt gemaakt van elektro-acupunctuur. Deze methode is wetenschappelijk niet bewezen en is geen vervanging van reguliere diagnostiek.
Om deze reden is het soms noodzakelijk dat bij een aantal aandoeningen aanvullend onderzoek wordt aangevraagd . Voor behandelingen die onder de verantwoording van de huisarts of specialist vallen, wordt u terug verwezen naar de desbetreffende collega.

Toelichting elektro acupunctuur :

Is een energetische test methode. Met behulp van een test apparaat wordt de reactie van een aantal zenuw reflexpunten gemeten. Aan de hand van de meetuitslag wordt bepaald of een bepaald reflex gebied uit balans is. Hiermee kun je een indruk krijgen van de energetische balans. Bijvoorbeeld welke reflexpunten overprikkeld zijn.  De testmethode is ontwikkeld door een Duitse huisarts Reinhard Voll. Samen met een bevriende ingenieur hebben zij dit meetapparaat ontwikkeld.

Indicaties :

 • Pijnklachten
 • Chronische aandoeningen, huid, luchtwegen, maagdarmstelsel
 • Verminderde weerstand
 • Moeheid, energie verlies
 • Psychische klachten zoals stemmings wisselingen, somberheid, concentratie problemen en slaapproblemen
 • Overgangsklachten
 • Klachten na een ongeluk of operatie
 • Stress klachten

Contra indicaties :

 • Kanker behandeling
 • Chirurgische aandoeningen
 • Acute levens bedreigende aandoening en
 • Ernstige psychiatrische aandoeningen

Mogelijke behandelingsdoelen :

 • Preventief
 • Ondersteuning van het zelfherstellende vermogen
 • Stabilisatie van de huidige medische situatie
 • Mogelijk afbouw / vermindering van de huidige medicatie en
 • Genezing.

Bij twijfel is het verstandig vooraf te overleggen met u huisarts.