Bezoek ons op Facebook

Blomme & Blomme | maatschap voor complementaire en reguliere geneeskunde

S.F. Blomme – arts voor acupunctuur
J.E.M. Blomme – praktijkmanagement & -ondersteuning

Chronische aandoeningen zijn vaak complexen ziekten, dat wil zeggen veroorzaakt door meerdere oorzaken. In de praktijk betekent dit dat een behandeling uit meerdere onderdelen bestaat. Deze onderdelen kunnen bestaan uit leefstijl adviezen, het gebruik maken van bepaalde voedingssupplementen en weefsel specifieke behandelingen.
Elke behandeling van een chronische aandoening wordt individueel op de
patiënt afgestemd. Tijdens de behandeling worden mogelijke oorzaken
en gevolgen besproken. Deze inzichten zijn belangrijk om zelf, bewuste
keuzen te maken om het zelfherstellende vermogen te ondersteunen.

De werkwijze

Is volgens het integrative medicine = integrale behandelings model. In ditmodel wordt een visie beschreven waarbij de arts/ adviseur en de patiënt gelijkwaardig zijn. Er wordt een afweging gemaakt van alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor een wetenschappelijke onderbouwing bestaat. In de zin van aanwijzing voor effectiviteit en bewijs van veiligheid. In onze praktijk betekent dit dat naast reguliere diagnostiek [anamnese en lichamelijk onderzoek] er gebruik wordt gemaakt van elektro acupunctuur volgens Voll. Deze methode is wetenschappelijk niet bewezen en is geen vervanging van reguliere diagnostiek.
Om deze reden is het soms noodzakelijk dat bij een aantal aandoeningen aanvullend laboratorium onderzoek wordt aangevraagd ter afbakening van het behandeling gebied. Voor behandelingen die onder de verantwoording van de huisarts of specialist vallen, wordt u terug verwezen naar de desbetreffende collega.

Toelichting elektro acupunctuur

Is een energetische test methode. Met behulp van een test apparaat wordt de geleiding van een aantal zenuw reflexpunten gemeten. Aan de hand van de meetuitslag [af te lezen op een meetschaal] kan worden bepaald of een bepaald reflex gebied uit balans is. Hiermee kun je een indruk krijgen welke energetische orgaan systemen het beste ondersteund kunnen worden. En welke reflexpuntenop het punt staan om uitgeput te raken. De testmethode is ontwikkeld door een Duitse arts Reinhard Voll. Samen met een bevriende ingenieur hebben zij een meetapparaat ontwikkeld. Die methode werd EAV genoemd: Elektro Acupunctuur volgens Voll.
Tegenwoordig spreekt men van regulatiediagnostiek en behandeling.

Indicaties


Contra indicaties zijn :


Behandelingsdoelen

Afhankelijk van de situatie en aandoening zijn een aantal doelen mogelijk:

Bij twijfel is het verstandig vooraf te overleggen met u huisarts.